odśrodkowe

Encyklopedia PWN

odlewanie do form wirujących;
fiz. jedna z sił bezwładności, związana z przyspieszeniem dośrodkowym punktu materialnego powstałym w wyniku obrotu nieinercjalnego układu odniesienia;
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
technika wykonywania odlewów;
urządzenie do odpylania;
państwo dualistyczne powstałe na przełomie 1867 i 1868 w wyniku przekształcenia cesarstwa austriackiego, na zasadzie równouprawnienia Austrii i Węgier, połączonych unią realną pod dynastią habsbursko-lotaryńską.
Bolívar Simón Wymowa, zw. El Libertador [hiszp., ‘wyzwoliciel’, ‘oswobodziciel’], ur. 24 VII 1783, Caracas (Wenezuela), zm. 17 XII 1830, San Pedro Alejandrino k. Santa Marta (Kolumbia),
polityk i dowódca wojskowy, bohater wojen z Hiszpanią o niepodległość krajów Ameryki Południowej.
państwo muzułmańskie w północnych Indiach istniejące XII–XVI w.;
Dymitr Doński, ur. 12 X 1350, Moskwa, zm. 19 V 1389, tamże,
książę moskiewski od 1359, wielki książę włodzimierski od 1362, wnuk Iwana Kality;
lud germański.
korzonki nerwowe, korzenie nerwowe, korzenie rdzeniowe,
wiązki włókien nerwowych, stanowiące początkowy odcinek nerwów rdzeniowych;
obrotomierz, tachometr,
przyrząd do mierzenia prędkości obrotowej;
technika wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
największy Kościół prawosławny na świecie, kontynuujący tradycje Kościoła wschodniego w Bizancjum;
maszyna roln. do wysiewu nawozów mineralnych;
republika federacyjna, utworzona 1819 na kongresie w Angosturze (ob. Ciudad Bolívar) w Wenezueli;

Słownik języka polskiego PWN

odśrodkowy
1. «skierowany od środka czegoś na zewnątrz»
2. «dotyczący przeniesienia części uprawnień jakiejś władzy centralnej na organy niższych szczebli»

• odśrodkowo
siła odśrodkowa «siła bezwładności w obracającym się układzie odniesienia, prostopadła do osi obrotu układu i skierowana do tej osi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia