oceaniczne

Encyklopedia PWN

geol. część skorupy ziemskiej pokryta wodami mórz i oceanów;
grupa obejmująca języki (dawniej określane nazwą austronezyjskie) w 3 gł. podgrupach: indonez., formozańskiej (rodzime języki Tajwanu), oceanicznej (języki melanezyjskie, polinezyjskie).
przedsiębiorstwo armatorskie, zał. 1951 w wyniku reorganizacji żeglugi, z siedzibą w Gdyni;
geol. forma dna oceanicznego, → basen oceaniczny.
geol. rozległe, nieckowate obniżenie dna oceanicznego na głębokości 2500–6000 m, rozdzielone progami, wałami lub grzbietami podwodnymi;
wydłużone zagłębienie dna oceanicznego, o stromych stokach i płaskim dnie, występujące w strefie subdukcji, wzdłuż którego płyta litosfery oceanicznej pogrąża się w głąb Ziemi;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia