oboje

Encyklopedia PWN

instrument muz. z grupy aerofonów stroikowych (aerofony);
państwo wł. złożone z Sycylii i południowej części Płw. Apenińskiego, ze stolicą w Neapolu;
obój miłosny, wł. oboè d’amore,
instrument muzyczny, aerofon stroikowy;
kolegialny organ resortowy, wspólny dla Korony i Litwy, powołany 1791 przez Sejm Czteroletni ds. nadzoru nad miastami królewskimi;
biol. instynktowe zachowania się jednego lub obojga rodziców zwierząt wobec potomstwa;
Haydn
[haidn]
Joseph Wymowa, ur. 31 III 1732, Rohrau, zm. 31 V 1809, Wiedeń,
kompozytor austriacki przedstawiciel klasycyzmu w muzyce, najstarszy z tzw. klasyków wiedeńskich.
bocian biały, Ciconia ciconia,
ptak z rodziny bocianowatych;
Braun Eva, ur. 6 II 1912, Monachium, zm. 30 IV 1945, Berlin,
konkubina A. Hitlera;
Cori
[kọuri],
małżeństwo biochemików amerykańskich:
Ferdynand I Burbon, ur. 12 I 1751, Neapol, zm. 4 I 1825, tamże,
król Sycylii (jako Ferdynand III) i Neapolu (jako Ferdynand IV) od 1759, król Obojga Sycylii od 1816, syn króla hiszp. Karola III Burbona, żonaty z Marią Karoliną, siostrą królowej Francji Marii Antoniny;
Filip III, Filip Arridajos, gr. Phílippos Arrhidaíos, ur. ok. 357 p.n.e., zm. X 317 p.n.e.,
król Macedonii od 323 p.n.e.;
zool. specjalne miejsce (np. nora, dziupla, szczelina skalna, zakątek wśród roślin) znalezione lub zdobyte na innym osobniku albo będące wytworem własnej pracy;
rodzaj ptactwa domowego,
Herschel
[hə̣:rszəl]
Sir Frederick William, ur. 15 XI 1738, Hanower, zm. 25 VIII 1822, Slough (hrab. Buckinghamshire),
astronom brytyjski, pochodzenia niemieckiego, z wykształcenia muzyk.
kapela
[łac.],
w średniowieczu zespół śpiewaków kośc. związanych z dworem panującego lub katedrą;
karbonaryzm
[wł. carbonari ‘węglarze’],
węglarstwo,
ruch skierowany przeciw absolutyzmowi, rozpowszechniony w Europie w l. poł. XIX w.;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

oboje, obydwoje «liczebnik zbiorowy odpowiadający liczebnikowi obaj, używany wyłącznie w odniesieniu do osób różnej płci i do dzieci»
obój «dęty instrument drewniany»
• obojowy • oboista • oboistka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia