Komisja Policji Obojga Narodów
 
Encyklopedia PWN
Komisja Policji Obojga Narodów,
kolegialny organ resortowy, wspólny dla Korony i Litwy, powołany 1791 przez Sejm Czteroletni ds. nadzoru nad miastami królewskimi;
później jej kompetencje rozszerzono i należały do niej również sprawy bezpieczeństwa i spokoju publicznego, zdrowia, statystyki, komunikacji i in.; w skład Komisji wchodzili marszałkowie nadworni (kor. i litew.) i 15 komisarzy o 2-letniej kadencji, wybierani przez sejm i przed sejmem odpowiedzialni; zniesiona przez sejm grodzieński 1793.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia