ośliczka

Encyklopedia PWN

ośliczka, Asellus,
rodzaj skorupiaków z rzędu równonogów;
akantocefaloza
[gr. ákantha ‘kolec’, kephalḗ ‘głowa’],
choroba pasożytnicza (inwazyjna) kręgowców, gł. świń, ptaków i ryb wywoływana przez dojrzałe kolcogłowy;
Palearktyka, kraina palearktyczna,
najrozleglejszy lądowy obszar zoogeogr., eurozjat. część krainy holarktycznej;
równonogi, Isopoda,
rząd skorupiaków z gromady pancerzowców;
skorupiaki, Crustacea,
podtyp bezkręgowców z typu stawonogów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia