ościstej

Encyklopedia PWN

jęczmień, Hordeum,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
zootechn. okrywa włosowa owiec nadająca się do przędzenia, zestrzyżona w całości po osiągnięciu pełnego odrostu;
sosna, Pinus,
rodzaj roślin nagozalążkowych drzewiastych z rodziny sosnowatych;
albula, Albula vulpes,
ryba z rzędu albulokształtnych;
bazyliszki, Corytophaninae,
podrodzina jaszczurek z rodziny legwanowatych;
daktylowiec, feniks, Phoenix,
rodzaj rośliny drzewiastej z rodziny arekowatych (palm), Arecaceae (Palmae);
dendrochronologia
[gr. déndron ‘drzewo’, chrónos ‘czas’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka wyodrębniona z dendrologii, zajmująca się datowaniem obiektów, znalezisk archeol. i zjawisk przyr. na podstawie rocznych przyrostów drzew (słojów);
dimetrodon, Dimetrodon,
wymarły, duży (dł. do 3 m), wczesnopermski gad ssakokształtny z rzędu pelikozaurów, znany wyłącznie z Ameryki Północnej;
bot. wieloletnia, zdrewniała roślina lądowa (forma życiowa roślin wieloletnich) składająca się z pnia i korony (system bocznych pędów zwanych gałęziami) lub z kłodziny zakończonej pękiem dużych liści (u palm, drzewiastych paproci i cykasów).
gajlardia, gailardia, dzianwa, Gaillardia,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych)
jazgarz, Gymnocephalus cernua,
ryba z rodziny okoniowatych (Percidae), rzędu okoniokształtnych;
karmink, Sagina,
rodzaj z rodziny goździkowatych obejmujący ok. 20 gat. roślin jednorocznych lub bylin, występujących w strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej;
kleń, klonek, Leuciscus cephalus,
ryba z rodziny karpiowatych;
owłosienie, uwłosienie,
pokrycie ciała ssaków utworzone przez włosy;
proso węgierskie, mohar, Setaria italica subsp. moharium,
jednoroczna trawa pastewna, podgat. włośnicy ber (ber), z rodzaju włośnica, z rodziny wiechlinowatych (traw);
ryż, Oryza,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw) obejmujący ok. 20 gat. roślin jednorocznych i wieloletnich, pochodzących z Azji i Afryki;
zwarta okrywa włosowa, charakterystyczna dla ssaków;
końcowa faza rozwoju wszystkich organów roślinnych (zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych — reprodukcyjnych), prowadząca do śmierci komórek;
anat. wyspecjalizowane, nitkowate wytwory naskórka ssaków występujące jako w.: wełniste, ościste i przewodnie.
żółwie, Testudines (Chelonia),
rząd gadów, który przetrwał od triasu w prawie nie zmienionej postaci;

Słownik języka polskiego PWN

ościsty
1. «o rybach i mięsie rybim: mający wiele ości»
2. «o roślinach: kłujący, kolący»
3. «o pieczywie: zawierający w sobie ości, plewy itp.»

• ościstość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia