nierosnącą

Encyklopedia PWN

mat. ciąg liczbowy spełniający warunek an–1an.
mat. funkcja, której wartości nie rosną w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) ≥ f(x2);
mat. zgodność porządku w zbiorze argumentów jakiejś funkcji (w szczególności: ciągu, miary) i w zbiorze jej wartości;
mat. wspólna nazwa dla ciągów: rosnących (an+1 > an), malejących (an+1 < an), nierosnących (an+1 ≤ an) i niemalejących (an+1 ≥ an).
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia