nieregularna

Encyklopedia PWN

grzechotnik preriowy, Crotalus viridis,
jadowity wąż z podrodziny grzechotników;
obiekty astronomiczne — kule gazowe o masach porównywalnych z masą Słońca, świecące przez znaczną część życia wskutek zachodzących w nich reakcji termojądrowych.
gwiazdy zmienne, których jasność w bardzo nieregularnych odstępach czasu zwiększa się gwałtownie, a następnie wolniej powraca do stanu podstawowego.
nazwa odnosząca się do zabytków starożytnej Anatolii z czasów kolonii asyryjskich w XIX i XVIII w. p.n.e. (Kanesz), państwa hetyckiego w XVII–XIII w. p.n.e. (Hetyci, hetyckie państwo) oraz państw neohetyckich w Anatolii i północnej Syrii w XII–VIII w. p.n.e.
histiocyty
[gr. histós ‘tkanka’, kýtos ‘naczynie’],
klasmatocyty,
biol. rodzaj komórek tkanki łącznej właściwej;
Hubble
[habl]
Edwin Powell Wymowa, ur. 20 XI 1889, Marshfield (stan Missouri), zm. 28 IX 1953, San Marino (stan Kalifornia),
astronom i prawnik amerykański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia