nieregularna

Encyklopedia PWN

fałd błony śluzowej na granicy przedsionka pochwy i pochwy właściwej, występujący u dziewiczych kobiet i samic niektórych ssaków (gł. małp), ulegający rozerwaniu podczas pierwszego stosunku płciowego;
efemerydy
[gr. ephḗmeros ‘żyjący tylko jeden dzień’, ‘dzienny’],
ekol. rośliny roczne (zwane terofitami), przeżywające niekorzystny dla życia okres w postaci nasion;
elearzy
[węg.],
w XVI–XVII w. żołnierze, ochotnicy, harcownicy wyzywający przeciwnika do walki w pojedynkę przed walną bitwą;
substancje świecące wskutek wzbudzenia zmiennym polem elektr. (rzędu 104 V/cm);
Erechtejon, Eréchtheion,
świątynia na Akropolu ateńskim, wzniesiona w porządku jońskim 421–405 p.n.e. z marmuru pentelickiego;
ferrolity
[łac. ferrum ‘żelazo’, gr. líthos ‘kamień’],
geol. niekrzemianowe skały magmowe zbudowane gł. z magnetytu, tytanomagnetytu lub chromitu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia