nieprodukcyjne

Encyklopedia PWN

w ekonomii marksistowskiej nieskonsumowana, a więc zgromadzona w danym okresie, część dochodu narodowego, przeznaczona na inwestycje produkcyjne i nieprodukcyjne oraz na tworzenie rezerw i zapasów.
inwestycje
[łac.],
ekon. nakłady dokonywane w celu stworzenia lub zwiększenia środków trwałych, które przyczyniają się do wytworzenia dla przyszłego spożycia strumienia dóbr i usług.
ekon. pojęcie wprowadzone przez francuskiego fizjokratę (fizjokratyzm) F. Quesnaya w Tableau économique, oznaczające klasę społeczną uznaną za nieprodukcyjną.
List Friedrich Wymowa, ur. 6 VIII 1789, Reutlingen (Wirtembergia), zm. 30 XI 1846, Kufstein (Austria),
ekonomista niemiecki; twórca narodowej szkoły w ekonomii, prekursor starszej szkoły historycznej
logistyka
[gr.],
ekon. zintegrowany system i proces sprawnego i efektywnego działania w sferze produkcji i nieprodukcyjnej, w skali mikro (przedsiębiorstwo) i makro (gospodarka narodowa);
miasto wojewódzkie (województwo łódzkie), na pograniczu Wysoczyzny Łaskiej i Wzniesień Łódzkich, na wododziale Wisły i Odry; powiat grodzki, siedziba powiatu łódzkiego wschodniego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia