newtonowskimi

Encyklopedia PWN

płyn, w którym naprężenia styczne są proporcjonalne do prędkości odkształcenia.
właściwość płynów (cieczy, gazów) polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementu płynu;
fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
fiz. hipotetyczny czas, którego pomiar nie zależy od warunków, w których znajduje się zegar;
dział mechaniki płynów zajmujący się badaniem ruchu cieczy i sił występujących podczas ruchu względnego cieczy i zanurzonego w niej ciała stałego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia