neuropatia

Encyklopedia PWN

neuropatia
[gr. neúron ‘nerw’, páthos ‘cierpienie’],
med. ogólne określenie przewlekłego uszkodzenia nerwów obwodowych uwarunkowanego genetycznie lub pojawiającego się na skutek działania różnych szkodliwych czynników;
AIDS Wymowa, zespół nabytego upośledzenia odporności, ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome,
zespół chorobowy będący wynikiem zakażenia wirusem HIV.
lek z grupy pochodnych 8-hydroksychinoliny;

Słownik języka polskiego PWN

neuropatia «choroba nerwu obwodowego wywołana uciskiem lub zmianami zapalnymi»
• neuropatyczny • neuropata
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia