neuropatia
 
Encyklopedia PWN
neuropatia
[gr. neúron ‘nerw’, páthos ‘cierpienie’],
med. ogólne określenie przewlekłego uszkodzenia nerwów obwodowych uwarunkowanego genetycznie lub pojawiającego się na skutek działania różnych szkodliwych czynników;
zmiany w nerwie mogą dotyczyć włókien nerwowych (wypustek komórek nerwowych) lub osłonek mielinowych tych włókien; objawami neuropatii są wiotkie niedowłady lub/i zaburzenia czucia; w przypadku zmian symetrycznych (np. niedowładu obu kończyn dolnych) mówi się o polineuropatii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia