napowietrzne

Encyklopedia PWN

zespół urządzeń do przewodowego przenoszenia energii elektr. na odległość (niekiedy znaczną) przy użyciu prądu przemiennego, najczęściej o częst. 50 Hz (linia prądu przemiennego) lub stałego albo wyprostowanego (linia prądu stałego).
zespół urządzeń elektroenerg. (zgromadzonych w jednym miejscu wraz z niezbędnymi budowlami) przeznaczony do przetwarzania energii elektr.
telefonia
[gr.],
dział telekomunikacji porozumiewawczej zajmujący się przekazywaniem dźwięków mowy (z wystarczającą zrozumiałością) pomiędzy co najmniej 2 abonentami sieci telefonicznej, za pośrednictwem urządzeń telekomunik.;
izolator
[łac.],
elektrotechn. element lub układ konstrukcyjny wykonany z materiału nieprzewodzącego (elektroizolacyjne materiały), służący do elektrycznego izolowania i jednocześnie mechanicznego łączenia części obwodu elektrycznego i konstrukcji wsporczych znajdujących się względem siebie pod napięciem;
Krasiński Edward, ur. 3 III 1925, Łuck, zm. 5 IV 2004, Warszawa,
rzeźbiarz i malarz;
Pasternak Boris L., ur. 10 II 1890, Moskwa, zm. 30 V 1960, Pieriediełkino k. Moskwy,
rosyjski poeta, prozaik i tłumacz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia