elektroenergetyczna stacja
 
Encyklopedia PWN
elektroenergetyczna stacja,
zespół urządzeń elektroenerg. (zgromadzonych w jednym miejscu wraz z niezbędnymi budowlami) przeznaczony do przetwarzania energii elektr.
(stacje prostownikowe, stacje z przetwornikami prądu stałego na przemienny), jej transformacji (stacje transformatorowe), rozdzielania i transformacji (stacje transformatorowo-rozdzielcze) lub tylko rozdzielania (stacje rozdzielcze zw. rozdzielniami).Stacje elektroenergetyczne buduje się jako wnętrzowe (umieszczane wewnątrz budynków) lub napowietrzne (instalowane na konstrukcjach stalowych albo żelbetowych). W skład stacji elektroenergetycznych wchodzą: zbiorcze szyny elektr., aparatura łączeniowa (łączniki elektroenerg.), zabezpieczająca, sterująca, sygnalizacyjna i pomiarowa, urządzenia ochrony odgromowej, transformatory, dławiki przeciwzwarciowe i zaporowe, baterie kondensatorów, kompensatory synchroniczne i urządzenia pomocnicze. W Polsce stacje elektroenergetyczne wysokich napięć są zbud. przeważnie jako napowietrzne, tylko w dużych miastach i na Śląsku także jako stacje wnętrzowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia