naczyniowe

Encyklopedia PWN

dur plamisty, dur osutkowy, dur wysypkowy epidemiczny,
ostra choroba zakaźna wywołana przez riketsję Rickettsia provazekii;
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
fotosynteza
[gr.],
bot. proces przetwarzania przez organizmy samożywne (autotrofy) energii świetlnej w energię chemiczną;
włóknisty szkielet (wysuszone wiązki naczyniowe) dojrzałych, wydłużonych owoców niektórych gat. egzotycznej rośliny zielnej z rodzaju trukwa;
dział kardiologii zajmujący się badaniem warunków przepływu krwi w sercu i dużych naczyniach krwionośnych;
wypełniona płynem przestrzeń między ścianą ciała a narządami wewn. u zwierząt i człowieka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia