jama ciała
 
Encyklopedia PWN
jama ciała,
wypełniona płynem przestrzeń między ścianą ciała a narządami wewn. u zwierząt i człowieka;
pierwotna jama ciała tworzy się we wczesnym okresie rozwoju zarodkowego jako blastocel, pozostałe jako tzw. hemocel u bezkręgowców o otwartym układzie naczyniowym, w formie szczelin, w których krąży hemolimfa; u innych bezkręgowców (o zamkniętym układzie naczyniowym) i kręgowców tworzy się wtórna jama ciała, celoma, u ssaków podzielona następnie na jamę otrzewnej, opłucnej i osierdzia; w przebiegu rozwoju zarodkowego owodniowców powstaje w obrębie ich błon płodowych jama ciała pozazarodkowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia