naczyniowe

Encyklopedia PWN

ekol. rośliny o ściśle określonych wymaganiach siedliskowych i biocenotycznych;
wtórne drewno, zw. drewnem technicznym,
bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z miazgi łykodrzewnej;
med. drobne wynaczynienia krwi pod naskórkiem lub nabłonkiem;
med. zwiększona skłonność do powstawania zakrzepów w obrębie układu naczyniowego;
med. ostra niewydolność krążenia polegająca na zmniejszeniu stosunku objętości krwi krążącej do pojemności układu naczyniowego;
Zborów, Góra, Berkowa Góra,
wapienne wzniesienie ostańcowe na Wyż. Częstochowskiej, na południowo-zachodnim krańcu zespołu Skał Kroczyckich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia