na ogrzane powietrze

Encyklopedia PWN

balon
[fr. ballon < hiszp. balón ‘wielka kula’],
statek powietrzny lżejszy od powietrza (aerostat);
sterowiec, balon sterowy,
aerostat z własnym napędem silnikowym (śmigłowym) oraz sterami kierunku i wysokości, umożliwiającymi lot kierowany.
ciało stałe bezpostaciowe, o różnorodnych właściwościach i zastosowaniach, zależnych od składu chem. i sposobu wytwarzania.
zmniejszanie palności org. materiałów polimerowych: tworzyw sztucznych, włókien chem., powłok lakierowych, gumy.
destylacja
[łac. destillatio ‘ściekanie kroplami’],
proces fizykochemiczny polegający na przeprowadzeniu (przez ogrzanie) substancji ciekłych w stan pary, skropleniu (kondensacji) par przez oziębienie i następnie zebraniu skroplonych par — skroplin (czyli destylatu) w specjalnym naczyniu. Jest to metoda rozdziału mieszanin, której podstawą jest różnica w składzie pary i cieczy opisana równowagą termodynamiczną układu.
Montgolfier
[mągolfjẹ],
francuscy wynalazcy balonu na ogrzane powietrze, przemysłowcy (papiernicy), bracia:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia