mnożenie

Encyklopedia PWN

mnożenie, mnożenie liczb,
mat. działanie arytmetyczne;
mat. nieprzemienne działanie określone dla takich dwóch macierzy, z których pierwsza ma tyle kolumn, ile druga wierszy;
mat. własność działań arytmetycznych wyrażająca się wzorami: a · (b + c) = a · b + a · c oraz (b + c) · a = b · a + c · a;
mat. potoczna nazwa wzorów pozwalających upraszczać obliczenia na liczbach i wielomianach: a2b2 = (ab)(a + b), (a ± b)2 = a2 ± 2ab + b2, (a ± b)3 = a3 ± 3a2b + 3ab2 ± b3, a3 ± b3 = (a ± b) (a2ab + b2).
mat. liczby postaci z = a + bi, gdzie a oraz bliczbami rzeczywistymi, nazywanymi odpowiednio częścią rzeczywistą oraz częścią urojoną z, oznaczanymi a = Re z, b = Im z, a i — jednostką urojoną, tzn. liczbą, która ma własność i2 = ;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia