minerały ciężkie

Encyklopedia PWN

grupa minerałów będących zwykle związkami (siarczkami, arsenkami, tlenkami lub siarkosolami) metali ciężkich (także antymonu i arsenu);
minerał
[łac.],
pierwiastek chemiczny lub związek chemiczny powstały w przyrodzie w wyniku naturalnych procesów geologicznych lub kosmologicznych, o określonym składzie chemicznym i właściwościach chemicznych i fizycznych oraz strukturze krystalicznej.
geol. koncentrat minerałów ciężkich uzyskany przez przemywanie wodą luźnych skał okruchowych (np. piasków lub żwirów) w odpowiednich naczyniach;
osadowa luźna skała okruchowa, składająca się z ziarn mineralnych średnicy 0,1–2,0 mm;
less
[niem.],
loes, loess,
drobnoziarnista (pyłowa), luźna skała osadowa, zbudowana gł. z ziarn kwarcu (do ok. 80%) średnicy 0,01–0,06 mm;
zwięzła osadowa skała okruchowa powstała wskutek scementowania ziarn piasku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia