mikrobiologia środowiskowa

Encyklopedia PWN

jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
bakteriologia
[gr. baktḗrion ‘laseczka’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o bakteriach, ich budowie, właściwościach, sposobie życia i czynnościach.
dział nauki i medycyny praktycznej, który zajmuje się oceną stanu zdrowia ludności;
Kunicki-Goldfinger Władysław Jerzy Henryk, ur. 13 II 1916, Kraków, zm. 14 VIII 1995, Warszawa,
mikrobiolog, działacz polityczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia