mieszane

Encyklopedia PWN

Besold
[ḅ:zolt]
Christoph, ur. 22 IX 1577, Tybinga, zm. 15 IX 1638, Ingolstadt,
niem. prawnik, historyk i myśliciel polityczny;
Białowieska, Puszcza, białorus. Białawieżskaja puszcza, Bielaviežskaja pušča, ros. Biełowieżskaja puszcza, Belovežskaja pušča,
naturalny kompleks leśny w Polsce w południowo-wschodniej części Niziny Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu głównie Narwi i Jasiołdy;
w. gminna w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, na obszarze Garbu Gielniowskiego, nad Kamienną i Zalewem Bliżyńskim, na północnym skraju Puszczy Świętokrzyskiej;
chór
[gr. chorós],
muz.:
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
ekon. wrażliwość popytu na zmiany jego determinant (czynników określających rozmiary popytu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia