metodę bezpośredniego porównania

Encyklopedia PWN

metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
ekon. miary dobrobytu, alternatywne wobec Produktu Krajowego Brutto (PKB) na głowę mieszkańca;
hierarchiczny układ przyrządów pomiarowych służących do pomiarów określonej wielkości fizycznej, uporządkowany wg kolejności i dokładności odtwarzania i przekazywania jednostki miary tej wielkości od przyrządów pomiarowych o większej dokładności do przyrządów mniej dokładnych.
przyrząd do pomiaru długości (wymiarów zewn. i wewn. obiektów) metodą bezpośredniego porównania z wzorcem kreskowym;
ekon. zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce.
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
Freud
[froid]
Sigmund Wymowa, ur. 6 V 1856, we Freibergu (ob. Příbor, Czechy), zm. 23 IX 1939, Londyn;
austriacki neurolog i psychiatra, twórca psychoanalizy.
Mani, Manes, Manicheusz, ur. ok. 216, Seleucja-Ktezyfont (Mezopotamia), zm. ok. 276,
perski reformator religijny; twórca manicheizmu i sekty manichejczyków.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia