metodę bezpośredniego porównania

Encyklopedia PWN

metrol. czynności doświadczalne mające na celu wyznaczenie wartości wielkości fizycznych;
pomiarowy system, układ pomiarowy,
metrol. usystematyzowany zbiór urządzeń służący do pomiaru.
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
ekon. miary dobrobytu, alternatywne wobec Produktu Krajowego Brutto (PKB) na głowę mieszkańca;
hierarchiczny układ przyrządów pomiarowych służących do pomiarów określonej wielkości fizycznej, uporządkowany wg kolejności i dokładności odtwarzania i przekazywania jednostki miary tej wielkości od przyrządów pomiarowych o większej dokładności do przyrządów mniej dokładnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia