metamorficzna

Encyklopedia PWN

granulit
[łac. granulum ‘ziarnko’],
skała metamorficzna kwarcowo-skaleniowa, zawierająca pojedyncze kryształy (blasty) granatu, piroksenu, dystenu, sillimanitu i spineli, w ilości zazwyczaj poniżej 30% objętościowych; rzadziej występują amfibole lub łyszczyki, podrzędnie — apatyt, cyrkon, rutyl;
grejzen
[ros. < niem.],
skała metamorficzna składająca się gł. z kwarcu, jasnych łyszczyków (gł. litowych) i topazu;
hornblenda
[niem.],
minerał z grupy amfiboli jednoskośnych, glinokrzemian wapnia, sodu, potasu, magnezu, żelaza i glinu;
skała metamorficzna składająca się z cienkich, naprzemianległych warstewek kwarcowych i hematytowo-magnetytowych;
laminacja
[łac.],
geol. zróżnicowanie się skały osadowej lub metamorficznej na drobne, mniej więcej równoległe warstewki (laminy), różniące się składem mineralnym lub chem., wielkością ziarna, twardością, barwą i in.;
leptyt
[fr.],
skała metamorficzna powstała wskutek bardzo silnego metamorfizmu regionalnego, podobna do granulitu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia