metamorficzna

Encyklopedia PWN

marmur
[łac. < gr.],
skała metamorficzna powstała w wyniku przeobrażenia wapieni lub dolomitów.
metamorfizm
[gr.],
ogół procesów powodujących zmianę składu mineralnego i przeobrażenie tekstury skał lub złóż, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmiany warunków fizykochemicznych, w których te utwory powstały;
skała metamorficzna złożona z pokruszonych i roztartych okruchów starszych skał;
nefryt
[gr. nephrós ‘nerka’],
skała metamorficzna składająca się z poprzeplatanych ze sobą, splątanych włókien amfiboli — gł. aktynolitu lub tremolitu, poprzetykanych ziarnami chromitu i tlenków żelaza;
skała metamorficzna, odmiana marmuru zawierająca ziarna, żyły i gniazda serpentynu;
serpentynit
[łac.],
skała metamorficzna składająca się gł. z minerałów z grupy serpentynów, a także chlorytów, talku, magnezytu, syderytu, magnetytu, hematytu, chromitu oraz reliktów oliwinów, piroksenów, amfiboli i granatów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia