metalach

Encyklopedia PWN

Zibo, Cypo,
m. we wschodnich Chinach, w prow. Shandong.
miasto w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, na Równinie Wołomińskiej, nad Długą (uchodzi do Kanału Żerańskiego), we wschodniej części aglomeracji warszawskiej.
zwyczajowa nazwa tlenków pierwiastków chem. należących do skandowców i często lantanowców;
Ziółkowski Józef Julian, ur. 25 VIII 1934, Husiatyn, zm. 5 XI 2008, Wrocław,
chemik;
m. w środkowej Rumunii (okręgu Alba), u podnóża Rudaw Transylwańskich, nad rz. Ampoaiele (dopływ Maruszy);
sole o wzorze ogólnym Me(AuO2) (Me — atom jednowartościowego metalu) powstałe w reakcji amfoterycznego wodorotlenku złota(III) z mocnymi zasadami (gł. gorącymi roztworami wodorotlenku sodu lub potasu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia