melodyczny

Encyklopedia PWN

jeden z głównych terminów w teorii muzyki i w praktyce muzycznej.
muz.:
harmonia
[gr., ‘zgodność dźwięków, kształtów’],
muz.:
Haydn
[haidn]
Joseph Wymowa, ur. 31 III 1732, Rohrau, zm. 31 V 1809, Wiedeń,
kompozytor austriacki przedstawiciel klasycyzmu w muzyce, najstarszy z tzw. klasyków wiedeńskich.
hoketus, hoquetus,
muz. rodzaj techniki wielogłosowej polegający na przerywaniu linii melodycznej głosów (najczęściej dwóch) za pomocą pauz;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia