melodyczny

Encyklopedia PWN

instrument muz. z grupy aerofonów stroikowych;
muz. system organizacji materiału dźwiękowego w muzyce eur., panujący od ok. poł. XVII do pocz. XX w., zw. też systemem funkcyjnym, systemem tonalnym lub tonalnością dur-moll.
dysonans
[łac.],
muz. niezgodne współbrzmienie (dysonans harmoniczny) lub następstwo (dysonans melodyczny) co najmniej 2 dźwięków, przeciwieństwo konsonansu
faktura
[łac. factura ‘działanie’, ‘wykonanie’, ‘kształt’],
muz. uwzględnione w utworze swoiste właściwości techn. i brzmieniowe danego instrumentu lub zespołu wykonawczego, np. f. fortepianowa, orkiestrowa, chóralna;
Fauré
[forẹ]
Gabriel Wymowa, ur. 12 V 1845, Pamiers (dep. Ariège), zm. 4 XI 1924, Paryż,
fr. kompozytor, pianista i pedagog muzyczny;
folklor
[ang. folk-lore ‘wiedza ludu’],
synkretyczna, wieloskładnikowa forma lud. kultury symbol.-artystycznej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia