mass media

Encyklopedia PWN

środki masowego przekazu, mass media, media masowe, środki masowego komunikowania,
urządzenia i instytucje, za pomocą których przesyłane są treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności; prasa, radio, telewizja, także film (kino), książki (popularne), nagrania muzyczne (płyty, kasety) oraz tzw. nowe media: magnetowid, odtwarzacz DVD, nagrania filmowe (kasety, DVD), telegazeta, telewizja satelitarna, kablowa, gry komputerowe, Internet (komputer).
charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.
komunikowanie masowe, środki masowego przekazu, mass media,
proces przetwarzania, przekazywania i odbioru informacji za pomocą środków k.m. (inaczej środki masowego przekazu, mass media, czyli prasa, radio, telewizja, kino, Internet, książki, płyty, kasety, CD).
Eco
[ẹko]
Umberto Wymowa, ur. 5 I 1932, Alessandria (Piemont), zm. 19 II 2016, Mediolan,
włoski semiotyk, estetyk, pisarz i publicysta.
zwerbalizowana ocena i interpretacja dzieła muzycznego i/lub jego wykonania dokonywana wg zespołu kryteriów wartości dominującego w danej epoce.
działania realizowane w warunkach swobodnej gry konkurujących ze sobą sił politycznych, dotyczące przygotowania, wdrażania i ewaluacji strategii promujących partie polityczne, polityków, idee, projekty polityczne.
ANACRONISTI, anachroniści,
grupa młodych artystów włoskich działających na początku lat 80.;
Dégh
[deı]
Linda, ur. 18 III 1920, Budapeszt, zm. 19 VIII 2014, Bloomington (Indiana),
folklorystka amerykańska, pochodzenia węgierskiego;
Erró, właśc. Guðmundur Guðmundson, ur. 19 VII 1932, Ólafsvík,
malarz islandzki;
Lichtenstein
[lı̣ktənstaın]
Roy Wymowa, ur. 28 X 1923, Nowy Jork, zm. 29 IX 1997, tamże,
amerykański malarz i grafik.
ogół gazet i czasopism, wyd. za granicą przez Polaków lub osoby pol. pochodzenia, przeznaczonych dla Polaków i środowisk polonijnych (niezależnie od charakteru osiedlenia).
reklama, festiwale, stowarzyszenia,

Słownik języka polskiego PWN

mass media «środki masowego przekazu: prasa, radio, telewizja»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia