komunikowanie masowe
 
Encyklopedia PWN
komunikowanie masowe, środki masowego przekazu, mass media,
proces przetwarzania, przekazywania i odbioru informacji za pomocą środków k.m. (inaczej środki masowego przekazu, mass media, czyli prasa, radio, telewizja, kino, Internet, książki, płyty, kasety, CD).
przekazy docierają do nich szybko, mniej więcej w tym samym czasie i na ogół prędko dezaktualizują się; gł. składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia