mapy polityczne

Encyklopedia PWN

mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Dmowski Roman, ur. 9 VIII 1864, Kamionek (obecnie część Warszawy), zm. 2 I 1939, Drozdowo k. Łomży,
polityk, mąż stanu, pisarz polityczny.
instytucja organizująca proces wydawniczy.
Staszic Stanisław, ur. przed 6 XII 1755, Piła, zm. 20 I 1826, Warszawa,
działacz i pisarz polityczny, przyrodnik, filozof, ideolog polskiego oświecenia.
Filip II, z dyn. Habsburgów, ur. 21 V 1527, Valladolid, zm. 13 IX 1598, Escorial,
król Neapolu i Sycylii, Hiszpanii i Portugalii.
Lavoisier
[lawuazjẹ]
Antoine Laurent de Wymowa, ur. 26 VIII 1743, Paryż, zm. 8 V 1794, tamże,
francuski chemik, przyrodnik, rolnik i działacz gospodarczy.
starożytna kraina na wschód od Morza Martwego;
Nax Jan Ferdynand, ur. 11 IV 1736, Gdańsk, zm. 19 I 1810, Warszawa,
architekt, budowniczy wodny, ekonomista;
Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja,
organizacja polityczna uważająca się za reprezentanta narodu palestyńskiego (Palestyńczycy);
Wąsowicz Józef, ur. 19 III 1900, Limanowa, zm. 27 III 1964, Wrocław,
geograf i kartograf.
walki krajów Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej przeciwko panowaniu kolonialnemu Hiszpanii.
Chodźko Leonard, ur. 6 XI 1800, Obork k. Oszmiany (Białoruś), zm. 12 III 1871, Poitiers (Francja),
historyk, publicysta, wydawca, działacz polityczny.
Euler
[ir]
Leonhard Wymowa, ur. 15 IV 1707, Bazylea, zm. 18 IX 1783, Petersburg,
szwajcarski matematyk i fizyk.
globus
[łac.],
kulisty model Ziemi lub innego ciała niebieskiego albo model sfery niebieskiej (globus nieba);
kierunek ideowy, literacki i artystyczny dominujący w literaturach europejskich i amerykańskich oraz w sztuce końca XVIII i 1. połowy XIX w.

Słownik języka polskiego PWN

mapa polityczna «mapa, na której państwa lub okręgi administracyjne oznaczone są za pomocą linii odgraniczających i barw»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia