mapy fizyczne

Encyklopedia PWN

mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Uhorczak Franciszek, ur. 27 II 1902, Wygnanka k. Czortkowa, zm. 8 XI 1981, Lublin,
geograf kartograf.
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
Viking
[wạıkıŋ] Wymowa,
seria 2 amerykańskich próbników kosmicznych przeznaczonych do badań Marsa;
Wenus, Wieniera,
seria 16 sowieckich próbników kosmicznych przeznaczonych do badań planety Wenus:
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
globus
[łac.],
kulisty model Ziemi lub innego ciała niebieskiego albo model sfery niebieskiej (globus nieba);
Mars Global Surveyor
[ma:rz glọubəl səwẹıər],
amerykański próbnik kosmiczny przeznaczony do badań Marsa;
Messenger
[mẹsındżər],
amerykański próbnik kosmiczny przeznaczony do badań Merkurego;
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
Staszewski, pierwotne nazwisko Haliczer, Józef, ur. 18 IX 1887, Tarnopol, zm. 5 IX 1966, Warszawa,
geograf i historyk geografii;

Słownik języka polskiego PWN

mapa fizyczna «mapa, na której przedstawione jest ukształtowanie terenu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia