mapy fizyczne

Encyklopedia PWN

mapa
[łac.],
graficzny obraz powierzchni Ziemi, innego ciała niebieskiego lub nieba na płaszczyźnie, zmniejszony w sposób określony matematycznie, uogólniony i umowny (tj. sporządzony z zastosowaniem umownych znaków).
graficzne przedstawienie liniowego uporządkowania genów w cząsteczce DNA;
geografia
[gr. geōgraphía ‘opis ziemi’],
nauka sytuowana na pograniczu dyscyplin przyrodniczych i społecznych.
Uhorczak Franciszek, ur. 27 II 1902, Wygnanka k. Czortkowa, zm. 8 XI 1981, Lublin,
geograf kartograf.
przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
Viking
[wạıkıŋ] Wymowa,
seria 2 amerykańskich próbników kosmicznych przeznaczonych do badań Marsa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia