malarskich

Encyklopedia PWN

Braque
[brak]
Georges Wymowa, ur. 13 V 1882, Argenteuil-sur-Seine, zm. 31 VIII 1963, Paryż,
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz; współtwórca kubizmu.
Campen
[kạmpən]
Jacob Pieterszoon van Wymowa, ur. 2 II 1596, Haarlem, zm. 13 IX 1657, Amersfoort,
holenderski malarz, rysownik, architekt, projektant dekoracji rzeźbiarskich, projektant ogrodów.
Fangor Wojciech, ur. 15 XI 1922, Warszawa, zm. 25 X 2015, Józefów k. Warszawy,
malarz i grafik;
farby
[niem.],
wyroby lakierowe (zawierające pigmenty) tworzące — po naniesieniu na podłoże — powłoki kryjące (ochronne, dekoracyjne lub specjalne).
ikona
[gr. eikṓn ‘wizerunek’, ‘obraz’],
w Kościele wschodnim obraz kultowy, malarska reprezentacja świętej postaci, zawierająca obok wizerunku napisy objaśniające;
Leonardo da Vinci
[l. da wịnczi] Wymowa,
ur. 15 IV 1452, Anchiano k. Vinci, zm. 2 V 1519, Cloux k. Amboise,
włoski artysta, teoretyk sztuki i uczony, jeden z trzech wielkich twórców renesansu włoskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia