macierzą przestawioną

Encyklopedia PWN

mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
macierz transponowana, macierz przestawiona,
mat. macierz powstająca z danej macierzy A przez zamianę miejscami kolumn i wierszy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia