litosfery oceanicznej

Encyklopedia PWN

Hess Harry Hammond Wymowa, ur. 24 V 1906, Nowy Jork, zm. 25 VIII 1969, Woods Hole (stan Massachusetts),
amerykański geofizyk, geolog i oceanograf.
mezozoik
[gr. mésos ‘środkowy’, zṓon ‘istota żyjąca’, ‘zwierzę’],
era mezozoiczna,
środkowa era (jednostka geochronologiczna) eonu fanerozoicznego (fanerozoik) w geologicznej historii Ziemi, trwająca od ok. 250 do 65 mln lat temu; także eratem (jednostka chronostratygraficzna) obejmujący skały powstałe w tej erze.
Vine
[waın]
Fredrick John Wymowa, ur. 17 VI 1939, Londyn,
brytyjski geolog i geofizyk;
Wegener Alfred Lothar Wymowa, ur. 1 XI 1880, Berlin, zm. XI 1930, Grenlandia,
geofizyk niemiecki, badacz Grenlandii.
Wilson
[uılsn]
John Tuzo, ur. 24 X 1908, Ottawa, zm. 15 IV 1993, Toronto,
kanadyjski geofizyk i geolog;
tworzenie się lądolodów pokrywających znaczne obszary powierzchni Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia