literacka

Encyklopedia PWN

nagroda przyznawana za stworzenie dzieła „wyróżniającego się w kategoriach duchowych”;
działalność kulturotwórcza, której celem jest komentowanie i ocenianie dzieł literackich.
fikcyjna osoba występująca w świecie przedstawionym dzieła lit.,
w dziele literackim sposób przedstawienia świata, autonomicznego w stosunku do rzeczywistości, zrodzonego z różnorodnych doświadczeń życiowych i intelektualnych autora, zgodnego z jego założeniami ideowymi i artystycznymi;
zespół pisarzy, zwykle młodych, który stawia przed sobą wspólne cele lit. i podejmuje wspólne działania na rzecz ich realizacji, identyfikuje się grupowo z określonymi tradycjami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia