grupa literacka
 
Encyklopedia PWN
grupa literacka,
zespół pisarzy, zwykle młodych, który stawia przed sobą wspólne cele lit. i podejmuje wspólne działania na rzecz ich realizacji, identyfikuje się grupowo z określonymi tradycjami;
istnienie grupy literackiej może wiązać się z ogłoszeniem wspólnego manifestu literackiego, zwykle w początkowej fazie działalności, oraz wydawaniem własnego czasopisma; ważne zjawisko w pol. literaturze okresu międzywojennego (m.in. Zdrój, Skamander, Awangarda Krakowska).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia