lite

Encyklopedia PWN

tkaniny o osnowie jedwabnej i wątku ze złotą (złotogłowie) lub srebrną (srebrnogłowie) nicią;
materiały, których podstawowym składnikiem jest drewno;
Biała, Puszcza, Puszcza Biskupia,
kompleks leśny na Niz. Północnomazowieckiej, w widłach Bugu i Narwi, uważany niesłusznie za południową część Puszczy Kurpiowskiej;
Bukowa, Puszcza, Knieja Bukowa,
kompleks leśny na Pobrzeżu Szczecińskim, między jez. Dąbie a jez. Miedwie;
Bund, jidysz Allgemejner Jidyszer Arbeter Bund in Lite, Pojln un Russland, Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i w Rosji,
partia socjaldemokr.; zał. 1897 w Wilnie,
techn. tworzywo drzewne uzyskane przez sprasowanie litego drewna pod wysokim ciśnieniem i w podwyższonej temp.;
leśn. zbiorowisko drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących, o określonym składzie gatunkowym, budowie (często także wieku) i związku z warunkami siedliskowymi.
Korzec, Koreć, Korets',
m. na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, nad rz. Korczyk (dopływ Słucza, dorzecze Dniepru).
rezystor
[łac.],
opornik elektryczny,
element bierny obwodu elektrycznego; podstawowym parametrem użytkowym r. jest rezystancja (opór elektryczny), a takie jego parametry, jak pojemność elektr. i indukcyjność, mają wartości pomijalnie małe;
Sillitoe
[sı̣lıtəu]
Alan Wymowa, ur. 4 III 1928, Nottingham, zm. 25 IV 2010, Londyn,
pisarz angielski;
proces przejścia substancji w postaci proszku (lub drobnych ziarn) w lite, mechanicznie wytrzymałe ciało stałe w wyniku ogrzewania tej substancji do temperatury niższej od jej temperatury topnienia;
najwyższa grupa górska w Karpatach (Centralne Karpaty Zachodnie), w środkowej i wschodniej części Łańcucha Tatrzańskiego, na pograniczu Polski i Słowacji;
Union Carbide Corporation
[jụ:niən kạ:rbaıd ko:rpərẹıszən],
amerykański koncern przemysłu chemicznego i petrochemicznego,
materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
tkanina lita z wątkiem metalowym złotym;
boczniak, Pleurotus,
rodzaj grzybów podstawkowych z rzędu porzycowców (Poriales);
cent
[łac. centum ‘sto’],
nazwa zdawkowych jednostek monetarnych w XVIII–XX w., stanowiących 1/100 jednostki podstawowej; m.in. 1/100 dolara USA (w Stanach Zjednoczonych od 1793);
chrom, Cr, chromium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 24;
pierwiastki chemiczne stanowiące 6 grupę układu okresowego pierwiastków: chrom (Cr), molibden (Mo) i wolfram (W), seaborg (Sg);

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

skały lite «skały o zwartej budowie»
lity
1. «odlany z kruszcu»
2. «tworzący jednolitą, zwartą masę»
3.  «przetykany złotymi nićmi»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia