lipidów prostych

Encyklopedia PWN

lipidy
[gr.],
tłuszczowce,
liczna grupa związków organicznych o różnorodnym składzie i budowie, których cząsteczki zawsze zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, co nadaje im wspólną właściwość — złą rozpuszczalność w wodzie, dobrą w rozpuszczalnikach organicznych;
biochemia
[gr. bíos ‘życie’, chēmeía ‘magia’],
chemia biologiczna, chemia fizjologiczna,
dyscyplina naukowa zajmująca się budową oraz funkcjami związków dostarczanych z pożywieniem i wytwarzanych w organizmie, przemianami tych związków w ustroju (z uwzględnieniem efektów energetycznych przemian) i wpływem różnych czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) na te przemiany oraz ewolucją i odtwarzaniem żywej materii — bada więc molekularne podstawy życia.
tłuszcze, tłuszcze właściwe, lipidy proste,
biochem. estry glicerolu z kwasami tłuszczowymi długołańcuchowymi o parzystej liczbie atomów węgla (acyloglicerole);
proces kataboliczny (przemiana materii), zachodzący stale w każdej żywej komórce, bez względu na jej stan fizjol., w którym złożone związki org. ulegają rozpadowi na dwutlenek węgla i wodę (oddychanie tlenowe) lub prostsze związki org. (oddychanie beztlenowe, fermentacja) z wytwarzaniem energii użytecznej metabolicznie (w postaci ATP);
prokarionty, organizmy prokariotyczne,
biol. grupa jednokomórkowych organizmów niemających wyodrębnionego z cytoplazmy jądra komórkowego oraz organelli komórkowych typowych dla eukariontów, takich jak: mitochondria, chloroplasty, aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia