linie chromosferyczne

Encyklopedia PWN

chromosfera Słońca
[gr. chrṓma ‘barwa’, sphaíra ‘kula’],
warstwa atmosfery Słońca rozciągająca się od wysokości 500 km do ok. 2000 km;
astr. jasne obszary obserwowane w chromosferze (pochodnie chromosferyczne) i fotosferze (pochodnie fotosferyczne) Słońca, tworzone przez duże skupiska flokuł, będące składnikami jasnych sieci: chromosferycznej (chromosfera) i fotosferycznej (fotosfera);

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia