limbus

Encyklopedia PWN

limbus, otchłań,
w teologii chrześc., zwłaszcza średniow., miejsce pobytu dusz ludzi zmarłych bez chrztu, ale bez win uzasadniających ich wieczne potępienie.
limbus
[łac.],
część składowa przyrządów geodezyjnych i nawigacyjnych (teodolitu, sekstantu);
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.
sekstant
[łac.],
przyrząd nawigacyjny do pomiarów wysokości (kąta wzniesienia) ciał niebieskich i odległości kątowych między nimi, a także do pomiarów kątów poziomych i pionowych, służących do określania linii pozycyjnych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia