liczby względnie pierwsze

Encyklopedia PWN

mat. liczby całkowite niemające żadnego (poza jedynką) wspólnego dzielnika;
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
Carmichaela liczby
[l. ka:rmaıkela],
mat. liczby złożone n, takie że dla każdej liczby całkowitej a względnie pierwszej z n liczba an-1 − 1 dzieli się przez n (liczby te spełniają tezę małego twierdzenia Fermata);
demogr. ogół mieszkańców określonego terytorium, np. państwa, lub wszystkich krajów świata; podstawowa kategoria demografii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia