Fermata twierdzenie małe
 
Encyklopedia PWN
Fermata twierdzenie małe,
mat. jedno z podstawowych twierdzeń teorii liczb (liczb teoria); orzeka, że jeżeli a jest liczbą całkowitą niepodzielną przez liczbę pierwszą p (lub równoważnie: względnie pierwszą z p), to liczba ap − 1 − 1 jest podzielna przez p;
w wersji równoważnej m.t.F. orzeka, że dla liczby całkowitej a i liczby pierwszej p liczba apa dzieli się przez p.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia