liczby doskonałe

Encyklopedia PWN

mat. liczba naturalna równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej samej, np. 6 = 1 + 2 + 3, 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14;
mat. liczby 1, 2, 3, ... (niektóre definicje zaliczają do nich również 0);
mat. liczby naturalne m i n, takie że suma wszystkich właściwych dzielników liczby m jest równa n i odwrotnie: suma wszystkich właściwych dzielników n jest równa m;
liczba cząsteczek w 1 m3 gazu doskonałego w warunkach normalnych (pod ciśnieniem 101 325 Pa, w temperaturze 0°C);
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
szczególny przypadek praw przyrody;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia