liczba masowa

Encyklopedia PWN

ruch stanowiący opozycję wobec globalizacji, uznawany za jeden z tzw. nowych ruchów społecznych.
Auschwitz
[uszwıc],
od 2007 Auschwitz-Birkenau Wymowa. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–45),
1940–45 największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu-Brzezince;
azot, N, nitrogenium,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 7;
latynoamer. naród wyłaniający się stopniowo z indiańskiego i hiszp. podłoża etnorasowego, kształtowany w granicach Boliwii;
drobni wytwórcy rolni, produkujący wraz z rodziną przede wszystkim w celu zaspokojenia własnych potrzeb materialnych i kult.; w szerszym znaczeniu również bezrolna ludność wsi, utrzymująca się gł. z rolnictwa;
demogr. termin medyczno-statystyczny oznaczający liczbę chorych na określoną chorobę, którzy zachorowali w roku sprawozdawczym i w latach ubiegłych, przypadającą na 1 tysiąc, 10 tysięcy lub 100 tysięcy mieszkańców;
Córdoba
[kọrdoba] Wymowa,
m. w środkowej Argentynie, u podnóża gór Sierra Chica, nad rz. Primero (uchodzi do jez. Mar Chiquita);
procesy sądowe przeciwko osobom oskarżonym o czary, organizowane w Europie od średniowiecza do XVIII w., w Ameryce Północnej w XVII–XVIII w.;
cząstka alfa, cząstka α,
jądro atomu helu o liczbie masowej A = 4, tj. 4He; składa się z dwóch protonów i dwóch neutronów;
człowiek, Homo sapiens,
istota żywa wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia, pod względem biologicznym gatunek człowiekowatych (Homo sapiens) żyjący od schyłku plejstocenu;
termin określający przydatność danej substancji do określonego celu: produkcji przem., produkcji materiałów o założonych właściwościach, badań nauk., analizy chemicznej;
historyczny proces ograniczania znaczenia i wpływu chrześcijaństwa w kulturze i życiu społecznym.
demografia
[gr. dḗmos ‘lud’, gráphō ‘piszę’],
dyscyplina naukowa, która podejmuje badania zjawisk ludnościowych, zmierzające do wykrycia prawidłowości, którym te zjawiska podlegają.
deuter
[gr. deúteros ‘drugi’],
wodór ciężki, D, H,
trwały izotop wodoru o liczbie masowej 2;
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
Fort VII w Poznaniu,
warownia pruska z poł. XIX w.; 1939–44 hitlerowski obóz przejściowy i więzienie policyjne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia