liczbą logarytmowaną

Encyklopedia PWN

mat. znajdowanie wartości logarytmu danej (często niejawnie) liczby;
logarytm
[gr. lógos ‘słowo’, arithmós ‘liczba’],
mat. logarytm liczby b przy podstawie a, oznaczany logab, to liczba, do której należy podnieść liczbę a, by uzyskać liczbę b;
cologarytm
[ko˜],
clg, clog,
mat. dla danej liczby dodatniej liczba przeciwna do jej logarytmu: clgx = –logx = log(x–1);

Słownik języka polskiego PWN

Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia