cologarytm
 
Encyklopedia PWN
cologarytm
[ko˜],
clg, clog,
mat. dla danej liczby dodatniej liczba przeciwna do jej logarytmu: clgx = –logx = log(x–1);
cologarytmy były stosowane do logarytmowania wyrażeń ułamkowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia