liazy

Encyklopedia PWN

liazy
[gr.],
klasa enzymów katalizujących odłączenie grupy chem. od substratu bez udziału wody lub odwrotną reakcję — połączenie 2 związków;
karboksylazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów przyłączających do substratu org. cząsteczkę dwutlenku węgla (CO2) lub węglanu;
anhydraza węglanowa, dehydrataza węglanowa,
cynkoproteina o masie cząsteczkowej 30 kDa, enzym z klasy liaz katalizujący reakcję H2CO3 (lub H+ + HCO3) ⇆ CO2 + H2O;
potoczna nazwa wielu enzymów z klasy liaz;
enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
izomerazy
[gr.],
jedna z sześciu gł. klas enzymów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia