królewski

Encyklopedia PWN

Królewski, Kanał, ob. Kanał Dniepr–Bug,
łączy Bug z Dnieprem przez Muchawiec, Pinę i Prypeć;
Królewski Balet Duński, Den Kongelige Danske Ballet,
zespół baletowy Teatru Królewskiego w Kopenhadze, zał. 1748;
Królewski, Kanał, irl. An Chanail Rioga, ang. Royal Canal,
kanał w Irlandii.
królewski pokój, pokój Antalkidasa,
traktat pokojowy zawarty 386 p.n.e. w Suzie między królem perskim Artakserksesem II Mnemonem a Spartą, kończący wojnę koryncką, a jednocześnie dotyczący uregulowania stosunków w całym świecie greckim;
powstał 1788 w Sztokholmie;
zespół zamkowy przy pl. Zamkowym w Warszawie;
w dawnej Polsce urzędnik królewski pracujący w kancelarii władcy, wykorzystywany przez niego do różnych misji krajowych i zagranicznych;
muzeum hist. i rezydencjalne znajdujące się w dawnej siedzibie królów pol. na Wawelu w Krakowie.
akt normatywny wydawany przez króla, → dekret (3).
długosz królewski, Osmunda regalis,
paproć z rodziny długoszowatych (Osmundaceae), której jest jedynym przedstawicielem we florze krajowej;
Ferdynanda Świętego, Królewski i Wojskowy Order, hiszp. Real y Militar Orden de San Fernando,
odznaczenie hiszp.
Gwiazdy Polarnej, Królewski Order, szwedz. Kungliga Nordstjärneorden,
odznaczenie Królestwa Szwecji;
Hohenzollernów, Królewski Order Domowy, niem. Königlicher Hausorden von Hohenzollern,
odznaczenie pruskiego domu panującego;
Karola III, Królewski i Wielce Znakomity Order, hiszp. Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III,
hiszp. odznaczenie Królestwa Hiszpanii, drugie w kolejności po Orderze Złotego Runa; nadawany za zasługi cywilne i wojsk., niekiedy także cudzoziemcom;
Ludwika Świętego, Order Królewski i Wojskowy, fr. Ordre Royal et Militaire de Saint Louis,
odznaczenie królestwa fr.;
w. gminna w woj. podkarpackim (pow. kolbuszowski), w górnym biegu rz. Murynia (lewy dopływ Łęgu);
Olafa Świętego, Order Królewski, norw. Don Konegelige Sanct Olavs Orden,
najwyższe odznaczenie Królestwa Norwegii;
Serafinów, Order Królewski, szwedz. Kungl Serafimerorden,
najstarsze i najwyższe odznaczenie Królestwa Szwecji;

Ilustracje, multimedia

Słownik języka polskiego PWN

królewski
1. «dotyczący króla lub królowej»
2. «pełen przepychu, bardzo piękny»
3. «dotyczący króla – figury w szachach»

• królewsko
goniec królewski «w szachach: goniec ustawiony w pozycji początkowej na skrzydle królewskim»
karp królewski «karp o mocno wygiętym grzbiecie i podbrzuszu, z nielicznymi, dużymi łuskami»
kondor królewski «kondor o czerwonych, białych i czarnych piórach, żyjący w lasach Ameryki Południowej»
pionek królewski «w szachach: pionek ustawiony na linii łączącej stanowiska początkowe obu króli»
insygnia królewskie «korona, berło, jabłko i miecz»
Jego, Jej Królewska Mość «zwrot grzecznościowy, tytularny, używany w stosunku do króla»
miasto królewskie, książęce, biskupie itp. «miasto założone przez króla, księcia, biskupa itp. na ich własnych terytoriach»
palma królewska «palma o bardzo wysokim pniu i pierzastych, wzniesionych w górę liściach, rosnąca w krajach międzyzwrotnikowej Ameryki»
po królewsku «hojnie, bogato»
skrzydło królewskie «skrzydło szachownicy, na którym przed rozpoczęciem partii ustawione są figury królów»
Wasza Królewska Mość «zwrot grzecznościowy, tytularny, używany w stosunku do króla»
wieża królewska «w szachach: wieża ustawiona w pozycji początkowej na skrzydle królewskim»
woda królewska «mieszanina stężonego kwasu solnego i azotowego o silnych właściwościach utleniających»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia